Průzkum Univerzity Karlovy a CERGE-EI

Zveme vás k účasti na unikátním průzkumu v řadách českých personalistů.

Zveme vás k účasti na unikátním průzkumu v řadách českých personalistů.

Ekonomové z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a z institutu CERGE-EI právě provádějí rozsáhlé šetření mezi českými personalisty, zaměřené na téma výběru nových zaměstnanců do firem či organizací. Rádi bychom vás požádali o několik minut času na vyplnění krátkého dotazníku na adrese: dotaznik.trhprace.sweb.cz.

Tým ve složení Vojtěch Bartoš, M.A., Michal Bauer, Ph.D., a Julie Chytilová, Ph.D., se pomocí kvantitativní analýzy pokouší porozumět chování personalistů při rozhodování o výběru uchazečů o zaměstnání. Většina podobných studií dosud pochází pouze ze zahraničí. Výsledky výzkumu mohou být užitečné pro vaši každodenní práci i pro celkové zlepšení situace na pracovním trhu. Pokud tedy můžete postrádat chvíli svého času, přispějete k lepšímu poznání českého trhu práce a jeho specifik. Vyplnění dotazníku by vám nemělo trvat déle než 10 minut.

 
Sdílejte
Je váš nábor efektivní?
0