Online videokurzy Seduo.cz baví zaměstnance bez rozdílu věku

Vojenská zdravotní pojišťovna má skoro 700 000 klientů. Průměrný věk zaměstnanců je 47 let. A výsledky jejich online vzdělávání jsou tu díky Seduo.cz skvělé.

Zaměstnanci nad 50 let

Výzva: Vyškolit lidi v lepší komunikaci a obchodních dovednostech 

Ve VoZP dřív nebyl zaveden jednotný systém vzdělávání. Zaměstnanci absolvovali jednorázové kurzy jazyků, počítačových programů a dalších dovedností navázaných na jednotlivé profese v pojišťovně. A HR oddělení delší dobu postrádalo nástroj, který by pomohl kolegům zlepšit měkké dovednosti. 

„Potřebovali jsme je školit na pobočkách, především v umění komunikace a obchodu,“ říká Jana Mašková, manažerka lidských zdrojů ve VoZP. „Na to jsme sice znali tréninkové programy, ale žádný z nich nenabízel možnost se ke kurzům podle potřeby vracet a opakovat je. A to pokládáme u našich zaměstnanců za velmi důležité. Na klasických školeních jsme mnohokrát zažili, že lidé na místě vše zvládali, ale bez důkladného procvičování už brzy leccos zapomínali,“ upřesňuje.

Předsudek: Lidé 50+ si s počítači nerozumí

„Sice jsou naši zaměstnanci v porovnání s jinými finančními institucemi průměrně starší, ale není pravda, že by kvůli tomu měli problémy s počítači,“ bourá hned na začátku našeho setkání letité klišé Jana Mašková. Manažerka lidských zdrojů VoZP vypočítává, že zaměstnanců starších 50 let je v pojišťovně dost, a nejstarší z nich už dokonce oslavil sedmdesáté narozeniny. Ani tento zasloužilý pan doktor nemá při výkonu práce revizního lékaře s online prostředím potíže. Lidé z VoZP si s počítači skvěle rozumějí.

Seduo.cz. Zaveďte ho u vás ve firmě pro všechny věkové kategorie.

Řešení VoZP: Citlivá péče

Na Seduo.cz narazila Jana Mašková v televizní reklamě. Někteří kolegové se k němu zpočátku stavěli skepticky. Podle vedoucí oddělení lidských zdrojů Olgy Bednářové záležela ochota přijmout novinku na způsobu, jakým manažeři účast v programu vysvětlovali. „Někteří vedoucí poboček nabídli kolegům, ať do programu přihlásí dobrovolně,“ vysvětluje Olga Bednářová, „ti, co nabídku využili, studují aktivněji a z vlastní iniciativy. Ve vzdělávacím programu pak ale chybí ti, kteří se do něj sami nepřihlásili. Jiný manažer účast v programu svým kolegům nařídil. Tím zajistil, že se zaměstnanec, který například potřebuje zlepšit ovládání Excelu, skutečně dostane ke správnému kurzu. Ale vypozorovali jsme, že direktivní přidělování může vzbuzovat nelibost.“

Obecně však zaměstnanci vzali Seduo.cz za své a VoZP původních devatenáct licencí zakrátko navýšila na celou stovku. Lidé si pochvalují hlavně možnost opakování kurzů. Díky citlivé péči tu online vzdělávání přináší lepší výsledky než klasické školicí programy.

Klíč k úspěchu: Cit pro proporce a vlastní zkušenost

Při správě Seduo.cz musí HR oddělení Vojenské zdravotní pojišťovny postupovat citlivě. „Ne kvůli věku zaměstnanců, ale abychom zaměstnance zbytečně nezatěžovali povinnými kurzy, které ve své práci plně nevyužijí,“ říká Jana Mašková. „Naopak se je snažíme přesvědčit o zajímavosti některých jiných kurzů,“ uvádí. „Má to však jedno úskalí – musím sama tyto kurzy předem absolvovat, abych věděla, co přesně nabízet,“ dodává s úsměvem. Nejraději je studuje prostřednictvím mobilní aplikace ve vlaku cestou do a z práce.

Spokojený student: Seduo.cz jako relax

Bezpečnostní technik Roman Čučela má roční vzdělávací program v Seduo.cz sestavený z osmi kurzů. Každý čtvrtrok by měl absolvovat alespoň dva. V plánu je už teď napřed. „Z osmi kurzů mám zatím hotový pravopis, Excel a Leadership generála Andora Šándora,“ vypočítává. S přehledností a ovládáním online platformy prý nemá nejmenší problémy a v nabídce už má vyhlídnuté minimálně tři další kurzy nad rámec svého vzdělávacího plánu.

Podobných nadšenců je ve VoZP víc. „Naším nejpilnějším studentem je kolega z IT oddělení, který už odstudoval 27 hodin a má dokončených 40 kurzů,“ prohlíží Jana Mašková administrační sekci Seduo.cz. „Když jsme se ho ptali na motivaci, odpověděl nám, že má na starosti komunikaci s lékaři a že studium bere jako relaxaci,“ doplňuje.

Doporučení z VoZP: Nedejte na předsudky

Olga Bednářová i její kolegové z HR se setkali s nejrůznějšími námitkami a obavami. Někdo se před svými kolegy stydí studovat. Jiní se obávají, že když se budou v pracovní době vzdělávat, budou si jejich nadřízení myslet, že mají málo práce. Problémy může přinášet i tak prostá záležitost, jako je používání sluchátek. „Naším úkolem je tyto situace ohleduplně a víceméně individuálně řešit. Vyjít zaměstnancům vstříc, stanovit dobu určenou ke vzdělávání a celkově věnovat programu úsilí a pozornost,“ říká Jana Mašková a dodává: „v žádném případě se však nenechte odradit předsudky, že starší zaměstnanci stejně nebudou mít o vzdělávání zájem.“

 
Sdílejte