Nevíte, kde hledat lidi? Jsou tu skryté zásoby, na které se zapomíná

Vzdychání nad nedostatkem lidí na trhu zní úplně odevšad. Když se ale zaměříme na opomíjené a diskriminované skupiny, zjistíme, že je pořád kde brát.

Kde hledat lidi
Foto: Shutterstock.com, Archiv

Abychom byli fér, letitá stížnost na to, že „nejsou lidi“, má v současném stavu rekordní zaměstnanosti reálný základ. Podle dat Statistického úřadu na trhu pracovních sil doopravdy pořád ubývá. Situaci si ale zaměstnavatelé zhoršují sami tím, že ignorují určité skupiny kandidátů, hlavně starší lidi a rodiče, kteří mají zájem vrátit se z rodičovské do práce dřív na zkrácený úvazek. Skupiny dlouhodobě odsunuté na okraj zájmu zaměstnavatelů přitom tvoří celé dvě třetiny ze všech 44 tisíc lidí, kteří se na trhu za první čtvrtletí letošního roku nově objevili.

Chybí částečné úvazky

Rodiče (u nás stále především maminky) mají ztížený přístup do práce především kvůli nedostatku pozic s možností částečného úvazku. V současnosti jich je na trhu pouze necelých 13 % – a u více než 96 % všech obsazovaných pozic zaměstnavatelé preferují úvazek plný. Velká část aktivních maminek tak z nedostatku příležitostí v běžném zaměstnání utíká spíše k práci v ještě volnějším režimu, tzv. na sebe, nebo rovnou začínají podnikat. I po skončení rodičovské dovolené pak u toho mají sklon zůstat, protože se jim obvykle celkem daří – a zaměstnavatele pak už samy moc nepotřebují. Ve firmách tato část schopných lidí přitom zoufale chybí. Udělat z maminek skvělý a výkonný tým přitom nemusí být těžké a opravdu se to vyplatí

Chyťte starší zaměstnance jako první

Starší zaměstnanci mají na rozdíl od maminek problémy s překonáváním předsudků jak v získávání zaměstnání, tak s přestupy do jiné práce. V budoucnu se to přitom bude muset změnit, protože starší generace začnou na pracovním trhu i ve společnosti obecně převládat. 

Když se podíváme na skladbu české populace podle věku (viz graf), zjistíme, že na začátku roku 2019 bylo ve věkové skupině mezi 18 a 64 lety zhruba 6,6 milionů lidí. Velkou část z nich tvoří extrémně silné ročníky narozené v 70. letech. Jednoduchou projekcí vývoje věkové struktury populace (již narozených lidí v ČR) do budoucna zjistíme, že jak se budou Husákovy děti blížit k důchodovému věku, bude je na trhu práce těžké nahradit. V roce 2034 bude ve skupině 18–64 let skoro o 400 000 lidí méně a zejména ve skupině mezi 25 a 40 lety nastane v porovnání s dneškem masivní propad. Nevíme samozřejmě, kolik se v budoucích letech bude rodit dětí. Na to, že dominantní skupina zaměstnanců bude ve věku nad 50 let, si už ale klidně můžete vsadit.

Co s tím stárnutím? 

Řešení situace se samozřejmě nabízí celá řada – od podpory pracovní migrace po oddalování věku odchodu do důchodu. Daleko větší smysl ale dává už dnes umožnit rodičům rychlejší návrat k práci a starším lidem usnadnit posuny v rámci pracovního trhu. Zejména v případě té druhé skupiny je naprosto zásadní začít s vytvářením podmínek pro jejich lepší zaměstnávání, trénink a cílené rekvalifikace. Protože, řekněme si to zcela upřímně, nemůžeme se tvářit, že 400 000 chybějících lidí v horizontu 15 let není velký problém. Zvlášť když si uvědomíme, že největší propad – kolem 195 000 lidí – trh zaznamená už během následujících pěti let, a že se citelně dotkne pracovníků s technickým vzděláním. Firmy zaměstnávající vysokoškolsky vzdělané, vysoce kvalifikované techniky, mají nejvyšší čas se připravit na okamžik, kdy nás demografie doslova přiskřípne ke zdi. Jde jen o to vyskočit ze zaběhlých škatulek. Zkusíte to? Co třeba rovnou na portálech Jobs.cz a Prace.cz

 
Sdílejte