GDPR v náboru - Zdroje pro hledání nových zaměstnanců

Naučte se pracovat s daty uchazečů, kteří se vám ozvou nebo které objevíte.

Zdroje pro hledání kandidátů

Základní minimum

Když se pouštíte do hledání vhodného kandidáta, máte jistotu, že při využívání pracovních portálů Jobs.cz, Prace.cz a Práce za rohem postupujete vždy v souladu s GDPR. V ostatních případech si musíte zajistit, že vámi využívané zdroje jsou z hlediska GDPR v pořádku. A to i v případě využívání služeb náborových agentur nebo pracovních portálů. Ověření souladu s GDPR je totiž vaše zodpovědnost.

Rozmyslete si, jestli budete na pozici dosazovat

  • kandidáty, kteří se vám aktivně ozvou,
  • nebo na pozici zkusíte dosadit člověka, kterého si sami „ulovíte”.

Tak jako tak na vás čeká trocha GDPR povinností. Nejde ale o nic, co byste nezvládli. Pojďme na to.

DOZVÍTE SE ODPOVĚDI NA OTÁZKY

Jestli při hledáte kandidátů postupujete podle GDPR. Jak pracovat s aktivními uchazeči. Jestli se mění podmínky zpracování osobních údajů u různých zdrojů. Zda můžete oslovit bývalé zaměstnance. Jak je to s aktivním hledáním uchazečů na sociálních sítích.

Uchazeči, kteří se vám sami ozvali

Nezapomeňte, že uchazeč musí v každé fázi vědět, co se s jeho údaji bude dít, a po jak dlouhou dobu.

Aktivní hledači práce mohou své životopisy zaslat i na e-mail, který není na přijímání pracovních poptávek a přiložené osobní údaje zřízený. „Citlivé údaje“ tak mohou přistát například do e-mailové schránky osobní asistentky ředitele a než se dostanou do správných rukou personalisty, může k nim získat přístup více lidí z firmy. Ačkoliv z pohledu GDPR se nemusí jednat o problém, měli byste i dál myslet na to, že práce s „citlivými” daty (jako jsou osobní údaje kandidátů) má svá pravidla.

Ideální proto je předcházet nepořádku v datech i jejich možnému útěku. Toho dosáhnete, když zaslané osobní údaje převedete na bezpečné úložiště, kde je máte s kolegy a liniovými manažery plně pod kontrolou.

Teamio proto každému klientovi vytvoří unikátní e-mailovou adresu, na kterou mohou všichni tyto e-maily s životopisy přeposílat. Díky tomu z velké části zautomatizujete přiřazování uchazečů na správná výběrová řízení. Z Teamia údaje také snadno nasdílíte oprávněným kolegům a manažerům, aniž byste osobní údaje posílali do jejich emailu.

NÁŠ TIP.

Posílat e-mailem Excely s předvýběrem kandidátů mezi vaše kolegy spíše nedoporučujeme. Nemůžete totiž uhlídat, jak se dále dokument s údaji šíří a kdo k němu získal přístup. Teamio osobní údaje drží na uzdě funkcí liniového manažera, kde s konkrétními kolegy sdílíte pouze vybrané údaje.

Mezi aktivními uchazeči o práci sice mohou být i notoričtí rozesílači životopisů, ale zároveň z nich můžete vybrat i motivovaného uchazeče. Když si člověka s takovým potenciálem pomocí souhlasu o zpracování osobních údajů pro další účely dáte do Teamia, systém vám, stejně jako vaše CRM, pohlídá veškeré informace, které máte u kandidáta uložené:

  • například interní poznámky,
  • vzájemnou komunikaci
  • nebo poznámky z pohovorů.

Pokud kandidáta zařadíte do vlastní databáze (třeba do Excelu), musíte si přes nejrůznější vzorce, tabulky a upomínky hlídat dobu povoleného zpracování údajů. Více o souhlasu zjistíte v předchozí kapitole Nabídka pracovního místa.

Spolupráce s partnerem

Jestliže využíváte Teamio, Jobote nebo pracovními portály Jobs.cz, Prace.cz a aplikaci Práce za rohem, máte záruku, že veškeré povinnosti ohledně GDPR při práci s nimi splňujete. Pokud si zvolíte spolupráci s jiným subjektem, například jiným pracovním portálem nebo personální agenturou, je ve vašem vlastním zájmu zjistit, zda přizpůsobil své procesy a plní povinnosti a požadavky GDPR. Při zpracování osobních údajů je totiž zodpovědnost vždy na správci dat – tedy na vaší firmě.

NÁŠ TIP!

Pokud se jedná o soustavné sdílení dat se vznikem zodpovědnosti, uzavřete se svými partnery nebo pobočkami dohodu o sdílení dat, díky které si můžete bezpečně předávat údaje o uchazečích.

Řešením je smluvní definování vzájemných vztahů, práv a povinností.

S námi máte už vše vyřízené. Spolupráce s Teamiem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami (VOP).

Aktivní lovení hlav ve vlastních databázích

Při každém kontaktu s uchazečem musíte mít jistotu, že oslovujete kandidáta, u kterého máte oprávnění na přístup k osobním údajům a využíváte je v souladu s GDPR.

Jak mít v pořádku svou databázi, najdete v první kapitole o úklidu v datech s popsanou datovou inventurou.

Aktivní lovení hlav na sociálních sítích

Podle GDPR můžete uchazeče i nyní oslovit na sociálních sítích jako LinkedIn či Facebook. Dokud si data nikam neukládáte, je to v pořádku. GDPR povinnosti začínají ve chvíli, kdy si získaná data chcete uložit a dále s nimi pracovat. V takovém případě byste měli kandidátovi nejprve vysvětlit:

  • že si jeho kontakt chcete přidat do vlastní databáze, abyste mu mohli dál posílat pracovní nabídky
  • a v dalším kroku si vyžádat obecný souhlas, ve kterém vydefinujete, k čemu můžete získaná data používat.

Data, která o uživatelích zjistíte a zpracováváte, se pak řídí stejnými pravidly GDPR jako ty z jiných zdrojů.

HR marketing

Pokud používáte pro oslovování kandidátů nějaké online kanály, jako jsou PPC kampaně, bannery či externí databáze, musíte i u nich řešit GDPR a to ve chvíli, kdy s jejich pomocí začnete získávat osobní údaje.

Jednoduše řečeno, jakmile začnete lidi přivádět třeba přes proklik online banneru na svou stránku, kde od návštěvníků chcete vyplnit formulář a tím od nich získat osobní údaje, které si ukládáte a zpracováváte, dostáváte se na pole GDPR.

POZOR!

Tato perlička se vás s největší pravděpodobností nikdy týkat nebude, ale ať jsme kompletní – v některých případech může být osobním údajem i IP adresa počítače. Týká se to situace, kdybyste měli vyžádat si od poskytovatele připojení doplňující údaje spojené s IP adresou.. Na jejich základě totiž může třetí strana subjekt údajů identifikovat.

Doporučování

Uchazeči o pracovní pozici se k vám mohou dostat také na základě doporučení. I u tohoto zdroje kandidátů platí stejná pravidla jako u předchozího bodu.

NÁŠ TIP!

Aby byl váš systém doporučování nenáročný a v souladu s GDPR, můžete využít Jobote. Díky němu k vám životopis uchazeče putuje přes jediný bezpečný kanál. Získáte souhlas se zpracováním osobních údajů a všechny zjištěné osobní údaje snadno přesunete do Teamia.

Nejčastější otázky k tématu

„Zpracovávám stejným způsobem osobní údaje, které dostanu od personální agentury i ty, co mi kandidát pošle osobně?“

Pokud pracujete s Teamiem, tak ano. V systému vidíte, jestli údaje pocházejí přímo z personální agentury nebo z jiného zdroje.

„Co když mi kandidát přinese CV na pobočku?“

Když se jedná o jeden životopis, nic se neděje. Kdyby vám více uchazečů nosilo životopisy, tak si rovnou vyžádejte souhlas se zpracováním osobních údajů, životopis založte do šanonu a zařiďte náležité zabezpečení. Nebo můžete životopis a formulář s podepsaným souhlasem naskenovat a uložit do Teamia.

„Uchazeč se ozve sám s tím, že by ve firmě chtěl pracovat. Neodpovídá na žádný inzerát.  Jak v tomto případě postupovat?“

Pokud vám někdo zašle životopis, přeje si, abyste s jeho údaji pracovali. Právnicky řečeno došlo k předání osobních dat za účelem uzavření smlouvy na žádost subjektu. Vyvstane ale otázka, jak dlouho s údaji můžete pracovat. Uchazeči totiž takovou informaci do e-mailu nepřidávají. Proto je nejlepší variantou odesilateli poděkovat a ujasnit si, jak dlouhou můžete s jeho životopisem a údaji pracovat. Díky tomu budete schopni kdykoliv doložit, že vám uchazeč souhlas se zpracováním údajů dal.

GDPR SPRÁVNĚ A BEZ STAROSTÍ?

Jde to! Náborová aplikace Teamio je připravena

Víte, že kandidáty hledáte v souladu s GDPR. Když dodržíte pokyny Teamia při vkládání údajů, nepotřebujete datovou inventuru, vše budete mít aktuální a správné. Nepověření/ neoprávnění lidé už nepřijdou do styku s životopisy a údaji. Odpadne vám starost s přeposíláním „citlivých údajů“ přes e-maily. Veškeré databáze vznikají automaticky a jsou z hlediska GDPR aktuální a v pořádku.

 

„Ačkoliv tento dokument viděly oči několika právníků, LMC s. r. o. není advokátní kancelář. Tento dokument proto prosím chápejte jako informativní, s obecným charakterem, který nereflektuje Vaše konkrétní požadavky nebo poměry. Nezamýšleli jsme ho jako právní poradenství, komplexní vyjádření zákona nebo návrh na řešení Vašich individuálních požadavků, a proto neodpovídáme za soulad tohoto dokumentu s právními předpisy, ani za použití tohoto dokumentu jinak než v souladu s námi zamýšleným účelem. Pokud ve Vaší společnosti řešíte ochranu osobních údajů, doporučujeme Vám obrátit se na nezávislou právní kancelář a probrat s ní veškeré postupy tak, aby vyhovovaly přesně Vašim účelům.“

 
Sdílejte