Být lepší a umět něco pro budoucnost. Nejčastější důvody, proč se lidé vzdělávají

Být lepší v tom, co dělám. Naučit se něco praktického pro budoucnost. Zvýšit si sebevědomí. Pokud chcete u vás ve firmě rozhýbat vzdělávání, zkuste zabrnkat na některou z těchto motivací – a nejlépe na všechny tři dohromady.

Důvody, proč se lidé vzdělávají
Lidé se nevzdělávají jen kvůli znalostem. Chtějí si i zvýšit sebevědomí.

Co lidi motivuje?

Třetina lidí je zvyklá se během roku vzdělávat. Osobní rozvoj chápou jako přirozenou součást života a kariéry. Zbylé dvě třetiny vzdělávání plánují, ale čekají na ten správný impuls. Anebo je brzdí některá z bariér, kterým jsme se věnovali v minulém článku. Patří k nim hlavně pociťovaný nedostatek času a peněz.

Tentokrát se na vzdělávání podíváme z pozitivní stránky. Co zaměstnance nejvíce motivuje, aby se naučili něco nového, a jak toho HR může využít?

1.  Mít ze sebe lepší pocit

Zdálo by se, že vzdělávání souvisí hlavně s rozumem. Zrovna tak jde ale o emoce. Jak ukázal průzkum pro náš portál Seduo.cz, lidé se vzdělávání věnují také proto, že jim přináší radost a lepší pocit ze sebe sama.

Vzdělávání je také zbavuje negativních emocí, jako je úzkost z toho, že si nebudou vědět rady nebo se ztrapní před kolegy.

Posílit sebedůvěru, zvýšit si sebevědomí, získat uznání ostatních – tyto „emoční motivace“ hrají ve vzdělávání stejně důležitou roli, jako potřeba naučit se něco nového.

Jak toho HR může využít? Podporujte klima, ve kterém se lidé necítí provinile, když něco neumí. Jinak se naučí neznalost skrývat a nekomfortním situacím se budou vyhýbat. Ukažte jim podporu a konkrétní možnosti, jak se mohou zlepšovat. Jako zaměstnavatel z toho budete těžit dlouhodobě. Podoba znalostí se v čase mění, ale sebevědomé zaměstnance, kteří jsou zvyklí „hledat způsoby, nikoliv důvody“, budete potřebovat stále.

2. Být lepší v tom, co dělám

Situace na dnešním trhu práce nahrává kariérním změnám. To však neznamená, že se vytratila snaha dělat svou současnou práci co nejlépe a udržet si ji.

  • 41 % lidí ke vzdělávání motivuje, že chtějí svou práci dělat dobře a poctivě
  • 35 % chce své práci více rozumět a umět se snáze rozhodovat
  • 34 % vzdělávání považuje za svou osobní odpovědnost a součást práce

Jak toho HR může využít? Lidem, kteří si to v práci nechtějí jen „odsedět“, je potřeba nabízet možnosti rozvoje. Už proto, že 20 % zaměstnanců je ochotných změnit práci, pokud jinde dostanou lepší možnosti vzdělávání, jak také zjistil zmíněný průzkum. U technických bílých límečků je to dokonce 40 %. Individuální studijní plány a důraz na rozvoj konkrétních kompetencí může být tím, co u vás lidi udrží. A nemusí se to týkat jen klasických školení. Studijní plány je dnes možné sestavovat i u online vzdělávání, tedy dát dohromady baterii videokurzů, které mohou konkrétního zaměstnance posunout.

3. Naučit se něco praktického

Praktické zlepšováky, nové trendy, možnost koukat někomu zkušenějšímu pod ruce. Čas je dnes vzácný, a tak lidé při vzdělávání hledí hlavně na efektivitu a možnost nové znalosti využít. Hned, nebo v blízké budoucnosti.

Jaká témata nejvíce táhnou? Jsou to hlavně cizí jazyky, měkké dovednosti a specializované počítačové dovednosti. Tedy to, co lidé využívají v podstatě na každodenní bázi. Na čtvrté příčce zájmu se překvapivě umístily kurzy s přesahem do osobního života.

Jak toho HR může využít? Praktické ukázky a zkušenosti odborníků prostě táhnou nejvíce. Zaměřte firemní vzdělávání tímto směrem. Zrovna tak vaši zaměstnanci mohou být těmi, kteří sdílejí zkušenosti s ostatními v oboru, například na konferencích.

 
Sdílejte