5 tipů, kde hledat inspiraci pro moderní HR marketing

Jak budovat moderní HR, kde brát informace a kde se inspirovat? Někdy jsou odpovědi mnohem blíž, než se zdá. Přečtěte si, jak se inspirovat klasickým marketingem v HR oddělení.

HR marketing

Nehledejte v tom zbytečnou vědu. HR marketing je v podstatě klasický marketing, jen není zaměřený na zákazníka, který nakupuje zboží nebo službu, ale směrem na trh práce, kde se snaží oslovit potenciální zaměstnance.

Klasický marketing s HR marketingem se můžou skvěle doplňovat, protože jim jde v podstatě o totéž:

 • kvalitním klasickým marketingem můžete přitahovat zákazníky a nepřímo zaměstnance (spokojený zákazník by se stal rád součástí týmu, který vytváří skvělý produkt či službu),
 • HR marketingem můžete naopak přímo oslovit zaměstnance a nepřímo i potenciální zákazníky.

Je-li jeden nebo druhý marketing nekvalitní, pak může odradit jak zákazníky, tak potenciální pracovníky. A platí to i obráceně – pokud jsou oba typy marketingu kvalitní, můžete uspět na více frontách.

Vezměte si inspiraci pro HR z klasického marketingu:

1. Definice persony

Marketéři ví, že je dobré si definovat tzv. personu cílovou skupinu potenciálních zákazníků. S ní pak můžete mnohem efektivněji komunikovat a zacílit jednotlivé kroky.

Jak tedy s personou pracovat? Představte si ji jako profil typického zákazníka, který využívá vaše služby nebo výrobky, aby uspokojil své potřeby a vyřešil nějaký problém. Jaký je, co potřebuje a na co se dívá? To všechno je klíčové pro dobrý copywriting v HR. Pomocí znalosti persony budete schopni napsat skutečně funkční:

 • kariérní stránky,
 • blog,
 • příspěvky ze zákulisí na sociální sítě
 • a zejména inzeráty.

Když víte, kdo je váš potenciální zaměstnanec a koho hledáte pro konkrétní pracovní příležitost, mnohem snáze dokážete v inzerátu zodpovědět všechny otázky, které se mu honí hlavou.

2. V čem jste specifičtí? Pojmenujte si Employee Value Proposition (EVP)

EVP je unikátní hodnota, kterou přináší firma zaměstnancům. Jedná se o jedinečný soubor atributů a výhod, které motivují stávající zaměstnance, aby ve firmě zůstali. Současně oslovuje potenciální nové lidi, aby se stali součástí firemní flotily.

EVP vychází z původní marketingové hodnoty UVP (Unique Value Proposition). Tedy z atributů, pro které zákazníci preferují vaše produkty, služby i vás jako firmu před nabídkou konkurence. Jednoduše jde o to, v čem jsou vaše produkty a služby jedinečné, jaký problém řeší zákazníkům a proč by je měli kupovat.

EVP je také skvělým podkladem pro následné budování Employer Brandingu. Jak to? Stěžejním úkolem EVP je pojmenovat, v čem je vaše firma jedinečná a co konkrétně nabízíte svým lidem. Funguje pak jako magnet, který přitahuje vhodné kandidáty.

3. Copywriting a storytelling

Než se vrhnete na psaní inzerátu nebo jakéhokoli jiného textu, uvědomte si, jak to na internetu chodí: lidé už tam dnes ve většině případů texty nečtou, ale pouze skenují očima.

Proto je důležité do textu vkládat emoce a využít princip tzv. storytellingu neboli vyprávění příběhů.

Primárním cílem storytellingu je popisovat věci logicky tak, jak na sebe navazují. Díky tomu si čtenář informace mnohem lépe pamatuje a je schopen vytvořit si v hlavě kompletní obrázek a ten interpretovat vlastními slovy. V případě hledání práce to znamená jediné – je schopný snadněji zvážit, jestli je to práce pro něj, případně ji přeposlat svému známému, který se na danou pozici skvěle hodí.

4. Grafika jako způsob, jak efektivně zaujmout

Klasický marketing už dávno ví, že grafika hraje důležitou roli – vzbuzuje totiž pozornost a vyvolává emoce. To, co těžko popíšete několika větami, dokážete vyvolat vhodným obrázkem a pár slovy.

Proč má smysl zaměřit pozornost nejen k textu, ale i směrem ke grafice?

 • Je prokázané, že 80 % podnětů vnímáme zrakem – mozek zpracuje informaci předanou obrázkem až 60 000× rychleji než informaci předanou slovem.
 • První dojem se tvoří už během 0,1 sekundy, protože na internetu nečteme, ale skenujeme – obrázek dokáže vzbudit pozornost a přilákat oči k textu rychleji.
 • Pomocí grafiky snadněji přenesete emoce, atmosféru a firemní kulturu.
 • Obrázky a vizuální styl zvyšují zapamatovatelnost příspěvku – zhruba 94 % lidí si obrázek pamatuje lépe než text.
 • Na sociálních sítích má příspěvek s obrázkem nesrovnatelně vyšší dosah než pouhý text.
 • Autentická grafika a konkrétní styl vás dokáže odlišit od konkurence.

80 % podnětů vnímáme zrakem

Stejně jako je dnes základem počítačová gramotnost, je velmi pravděpodobné, že v budoucnu bude nezbytná takzvaná grafická gramotnost. Naštěstí už dnes na trhu existují uživatelsky jednoduché nástroje, díky kterým si dokáže personalista snadno a rychle vytvořit efektivní grafiku pro:

 • prezentaci směrem ven (inzerát, letáčky, návrhy kariérních stránek, prezentace na kariérní dny),
 • interní komunikaci (brožury pro on-boarding, personalizovaná přání zaměstnancům, sdílení akcí ve firmě s vtipnými texty).

A navíc tak, aby grafika ladila s celkovou prezentací firmy.

5. Reference jsou reference: chovejte se k potenciálním zaměstnancům lidsky

Mezi firmami je dnes velká konkurence, rozdíly mezi nabízenými produkty i cenami jsou malé. Zákazníci si proto stále častěji vybírají podle referencí, férovosti a způsobu komunikace, kde nakoupí. A podobně to funguje i s výběrem zaměstnavatele.

Jak si tedy lidé vybírají, pro koho budou pracovat? Nabídky benefitů a výše mzdy jsou mnohdy srovnatelné. To, co může skutečně rozhodnout, jestli člověk nastoupí k vám, je způsob komunikace – nejen HR, ale i manažerů. Lidé si zjišťují reference od přátel nebo na internetu (například přes Atmoskop). Proto myslete na to, jak rychle a co odpovídáte lidem, kteří u vás chtějí pracovat. Zkontrolujte si také, zda máte zveřejněné telefonní číslo a jste pro potenciální zaměstnance dostupní.

Budete-li jednat profesionálně a lidsky, můžete mnohé získat, i když se v daný okamžik s uchazečem nedomluvíte. Jestliže odejde s dobrým pocitem, dost možná vám dá doporučení na kamaráda, který bude pro dané místo skvělý. A navíc třeba rád v budoucnu kývne na jinou pracovní příležitost u vás ve firmě.

Dříve platilo, že pokud je zákazník spokojený, řekne to 4–5 lidem. Pokud je nespokojený, dozví se to dalších 11 lidí. Myslete na to, že díky sociálním sítím dokáže jeden člověk oslovit během krátké doby i tisíce lidí (každopádně poměr nejspíš zůstává stejný – zhruba 1:2 až 1:3).

Aby HR marketing fungoval, buďte autentičtí

Myslete ještě na jednu důležitou věc – všechno musí být autentické. Snůška informací, které působí líbivě, ale nejsou realistické, nebude fungovat. Sdělte pozitivní zprávy, ale i výzvy, které nové zaměstnance čekají. Jedině tak bude HR marketing skutečně funkční a nebude vytvářet falešná očekávání.

 

 
Sdílejte