Chodí pozdě, nemají výsledky nebo nezapadají. Co s nimi z hlediska pracovního práva?

Bohužel ne vždy se zaměstnanci musíme řešit jen příjemné věci. Někteří do kolektivu nezapadnou. Jiní požadované pracovní výkony nezvládají nebo jsou nedochvilní. Další se zase v pracovní době nadměrně věnují osobním záležitostem. Míra tolerance je závislá na každé společnosti a její firemní kultuře, co však dělat ve chvíli, kdy už hranice přetekla?

Problémoví zaměstnanci

Základní pravidlo, které musí zaměstnavatel v takových situacích dodržet, je princip rovného zacházení. Pokud se rozhodnete řešit u konkrétního zaměstnance například pozdní příchody, je nutné si nejdřív odpovědět, zda se stejné chování jiným zaměstnancům netoleruje. Pokud ve společnosti máte nepsané pravidlo akademické čtvrthodinky, není možné si bez dalšího jednoho dne „zasednout“ na konkrétního zaměstnance a začít ho za pozdní příchody trestat.

Osvojte si základy pracovního práva s našimi videokurzy na Seduo.cz.

Zákoník práce ve zkratce rozlišuje dva druhy problémových zaměstnanců, a to ty, kteří

  • se dopouští porušování pracovních povinností (v různé intenzitě), nebo
  • nesplňují požadavky pro výkon práce, což se projevuje špatnými pracovními výsledky.

1. Zaměstnanec porušuje své povinnosti

Může jít o psaná pravidla, plynoucí z pracovní smlouvy, vnitřních předpisů, popisu pracovních činností atd., nebo i o slovní pokyny nadřízeného. Typické jsou například pozdní příchody, alkohol na pracovišti, neplnění termínů, vulgarity, využívání pracovního telefonu či počítače pro osobní účely apod.

Co s tím?

S ohledem na intenzitu (závažnost) takového porušení je možné zaměstnanci dát tzv. vytýkací dopis, výpověď či v krajním případě (např. při krádežích) i okamžitě zrušit pracovní poměr.

Nejlepší je problémům předcházet – hodně toho se zaměstnanci vyřešíte třeba pravidelnou zpětnou vazbou. Přečtěte si, jak k ní přistupovat, nebo si pusťte videokurz o tom, jak ji postavit tak, aby zaměstnance motivovala.

2. Zaměstnanec má špatné výsledky

Žádná psaná ani nepsaná pravidla neporušuje, třeba se i snaží, ale z důvodů, za které nemůže zaměstnavatel, mu práce nejde a jeho výsledky nejsou dobré. Pokud nemáte ve firmě jasně dané, měřitelné pracovní cíle, těžko se tyto špatné pracovní výsledky prokazují. Třeba celá firma ví, že jeden lektor učí angličtinu lépe než druhý, ale jak to „změřit“? Lze doporučit jen to, abyste už v počátcích mysleli nad možnými objektivními důvody, které by případný spor mohly zvrátit ve váš prospěch. Může jít například o svědectví kolegů, studentů nebo třeba i evaluace lekcí daného lektora.

Co s tím?

Jestli se rozhodnete situaci řešit i formálněji, právo vám nabízí možnost dát takovému zaměstnanci tzv. výzvu k nápravě – písemně mu sdělíte, v čem má jeho práce nedostatky a dáte mu přiměřenou lhůtu ke zlepšení. Pokud se ani po uplynutí lhůty práce kolegy nezlepší, je možné dát takovému zaměstnanci výpověď.

Jak vytýkací dopis, tak výzva k nápravě musí podle zákona obsahovat určité formulace. Při jejich přípravě se tedy neváhejte poradit s právníkem nebo zkušenějším kolegou.

Porušování povinností a špatné pracovní výsledky jdou často ruku v ruce a někdy je těžké je od sebe rozpoznat. Pokud si nejste jistí, přemýšlejte, jestli situaci pomůže právě lhůta k nápravě nebo jestli zaměstnance chcete jen upozornit, že si všímáte jeho prohřešků a pokárat jej, aby se dané chování už neopakovalo. Oba dokumenty lze i kombinovat.

3. Zaměstnanec neprospívá kolektivu

Nepsanou třetí kategorií jsou pak ti zaměstnanci, kteří zkrátka nezapadli do kolektivu, jsou kolegům nesympatičtí nebo vytváří dusnou atmosféru, ale neporušují žádné své povinnosti a práci plní třeba i nadstandardně dobře. I tady vám právo na první pohled nabízí řešení a říká, že nesplňování požadavků může znamenat i požadavky, které má na danou pozici zaměstnavatel – tedy např. že pozice je určena pro empatického, týmového hráče.

Co s tím?

Jak správně tušíte, stoprocentně prokázat, že někdo není „dostatečně týmový hráč“, je skoro nemožné. A pokud nejde o extrémní příklady, právo vám příliš nepomůže. Zkuste celou situaci s dotyčným probrat a případně se domluvit na přátelském ukončení pracovního poměru dohodou.

Řešit konflikty, dokud jsou malé, vám mohou pomoci mediátoři. A ti nemusí být vždy externí. Často ve firmě stačí, když má někdo z vašich lidí osvojené základy mediace.

Proč byste potížisty měli řešit včas?

Nejčastější chyba zaměstnavatelů spočívá v tom, že nespokojenost s výkonem zaměstnance či opakované prohřešky dlouhou dobu neřeší. Pověstný pohár trpělivosti ale jednoho dne přeteče a pak přijde exemplární trest – často formou výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru. Pokud však zaměstnavatel dlouhodobě nějaké chování toleroval, nastavil tím jakýsi nový standard a těžko bude takové ukončení pracovního poměru před soudem obhajovat.

Článek vznikl ve spolupráci s největší česko-slovenskou právní kanceláří HAVEL & PARTNERS. Ačkoliv ho viděly oči několika právníků, chápejte ho prosím pouze jako informativní a s obecným charakterem, nikoliv jako návod. Pokud ve vaší firmě dané téma řešíte, vždy se poraďte s experty na pracovní právo.

 
Sdílejte