Češi jsou v práci méně spokojení než dřív. Chybí jim home office, ale i docenění

Poslední vlna průzkumu LMC JobsIndex, který se věnuje spokojenosti a motivaci lidí v práci, ukázala meziroční nárůst nespokojených prakticky ve všech skupinách zaměstnanců. Pracovní podmínky se podle většiny z nich zhoršily, zlepšily se pouze možnosti osobního rozvoje. Zaměstnavatelé by tak měli zpozornět a znovu se zaměřit na péči o své lidi.

JobsIndex LMC spokojenost v práci

Výzkum LMC JobsIndex provádíme s agenturou G82 pravidelně dvakrát ročně již od roku 2015. Letošní jarní běh ukázal ústup od covidové vděčnosti za stabilní a bezpečné zaměstnání. Lidé v práci začali znovu vnímat některé negativní jevy, na které si stěžovali před pandemií. Nespokojenost od loňska o několik procentních bodů vzrostla jak mezi nemotivovanými, tak motivovanými zaměstnanci. Nárůst jsme zaznamenali napříč pracovním trhem – u zaměstnanců korporací i menších firem, u žen i u mužů, u modrých, bílých i zlatých límečků.

Lidé, kteří pracují z domova, jsou spokojenější

Mezi nejdůležitější faktory, které ovlivňují spokojenost a motivaci v práci, patří dobré vztahy na pracovišti, pracovní podmínky, organizace práce, vztahy s nadřízenými a spravedlivé odměňování. Výrazný vliv na spokojenost a motivaci má ale například i možnost občasné práce z domova. Tu má dnes 30 % českých zaměstnanců, většinou na 1 až 2 dny v týdnu.

Lidé, kterým zaměstnavatel home office či hybridní práci umožňuje, jsou spokojenější o více než 20 procentních bodů proti těm, kdo tuto možnost nemají. Zaměstnavatelé, kteří po konci pandemických opatření ve svých firmách hybridní práci dokonce zrušili, způsobili svým lidem měřitelnou míru frustrace. Jedním z doporučení pro firmy, jak bojovat s nespokojeností, je tedy práci z domova (alespoň občas) zaměstnancům dále umožňovat, případně ji zavést a nepodřizovat ji zbytečným restrikcím.

Co lidem v práci aktuálně vadí?

Hlavní důvody nespokojenosti se dají sdružit do několika skupin. Tu největší tvoří pocity nedostatku ocenění. Cítí ho až 57 % zaměstnanců, kterým schází třeba to, že nikdo nezaznamená jejich zvýšené nasazení. Spoustě z nich chybí třeba i jen obyčejná pochvala.

Více než polovina lidí (54 %) si také stěžuje na přemíru práce. Stejný počet zaměstnanců se potýká s odcizením a rutinou.

Alarmující pak je, že 40 % zaměstnanců v práci zažívá pocity ponížení a nedůstojného zacházení. Téměř polovina z nich dokonce šikanu, ať už od nadřízených, nebo od kolegů. Šikana patří zároveň k nejzávažněji vnímaným negativním zkušenostem, jako mimořádně bolestivou ji pociťuje polovina těch, kdo ji zažívají.

Celých 37 % zaměstnanců je velmi nespokojených se svým finančním ohodnocením. Zvláště frustrující je to u 11 % zaměstnanců, kterým zaměstnavatel podle jejich názoru neprávem mzdu snížil. Vzhledem k tomu, že již před létem plných 46 % zaměstnanců uvedlo, že se svým příjmem ze zaměstnání vycházejí s určitými obtížemi (15 % přitom deklarovalo velmi velké obtíže vyjít s penězi), je nasnadě, že tento faktor v rostoucí frustraci části zaměstnanců bude hrát čím dál tím silnější roli. Mzdy totiž nyní rostou výrazně pomalejším tempem než míra inflace.

Vrací se problémy z doby před pandemií

V krizových časech pandemie se spokojenost a motivace lidí v práci výrazně zvýšily. Zaměstnanci ocenili firmy, které jim poskytly zázemí a pocit bezpečí. Pocit ohrožení covidovou krizí ale pominul a do vnímání běžného pracovního života se vrátily staré problémy. Je tedy třeba znovu zvýšit starost o zaměstnance. Vedle důležité prevence jevů, jako je šikana, se vyplatí pracovat na důvěře ke svým lidem například uvolněním pravidel pro home office. A vzhledem ke zcela mimořádným okolnostem je nutné nezapomínat ani na finanční stránku věci – a pokud si daná firma zvyšování mezd nyní vzhledem k ostatním nákladům opravdu dovolit nemůže, je nutno na to zaměstnance alespoň otevřeně a férově připravit.

Už máte profil na Atmoskopu? Lidé v něm zjistí, jak moc by se jim u vás líbilo a jaké pozice a podmínky nabízíte. Připojte se k více než 430 firmám v portfoliu.

Pozitivní zpráva: Zaměstnanci se rozvíjí víc než kdy dřív

Zásadní součástí motivace lidí je také péče o jejich rozvoj. Tu pandemie u českých zaměstnavatelů nastartovala výrazným způsobem. A dobrou zprávou je, že rozvoj a vzdělávání vlastních lidí české firmy i nadále považují za svou prioritu. Plných 56 % zaměstnanců uvádí, že se v práci mohou dále rozvíjet podle svých představ, a to je nejvíce za poslední léta.

Ještě jste neviděli poslední datovou snídani? Doplňte si ta nejdůležitější data a informace o českém pracovním trhu:

 
Sdílejte