57 % lidí si myslí, že pracuje víc, než musí. Jak na to, aby u vás byli spokojení?

Pravidelný průzkum LMC JobsIndex zjišťoval, jak jsou zaměstnanci v ČR spokojení a motivovaní. Zcela poprvé se měřila také míra angažovanosti a zjištění přinášejí zaměstnavatelům zajímavé informace, díky nimž si mohou udržet či získat skvělé pracanty.

Jak mít spokojené zaměstnance

48 % lidí je spokojených se svým zaměstnáním

Lidé jsou v práci spokojenější a motivovanější než dříve, a to i přes poměrně nejistou dobu. Nejvíce to platí pro vzdělanější lidi ve středním věku, kteří mají vyšší příjmy a lepší možnosti na změnu práce nebo na kariérní postup. Naopak tam, kde zaměstnanci mají pocit, že své podmínky nemohou zlepšit, spokojenost klesá.

Výsledky průzkumů ukazují také to, že lidé v posledních dvou vlnách měření výrazně lépe hodnotí své zaměstnavatele i jejich úspěšnost na českém trhu (74 %). Zaměstnanci si uvědomují obtíže, se kterými se firmy musely v uplynulých měsících potýkat, a to ovlivňuje i jejich vztah k zaměstnavatelům. Pokud tedy firma náročnou situaci dobře zvládá, jsou lidé na svého zaměstnavatele častěji hrdí a jsou ochotní doporučovat ho dál.

„Lidé oceňují své zaměstnavatele za to, že situaci zvládají navzdory tomu, že v zimě vrcholila energetická krize a vše bylo nejisté.“

Tomáš Ervín Dombrovský

Analytik LMC

Tím spíše to platí pro firmy, jež byly v uplynulých měsících schopny nějakým způsobem podpořit ty ze svých zaměstnanců, kteří se dostali do nenadálých finančních potíží. S úspěchem firmy a zájmem na dobrém výsledku pak souvisí i angažovanost lidí v zaměstnání.

Češi dělají víc, než musí

Tak to alespoň vnímají sami zaměstnanci. Podle zjištění JobsIndexu má 57 % lidí v ČR pocit, že pracují nad rámec svých povinností (15 % si myslí, že rozhodně dělají víc, než musí, a 42 % říká, že spíše pracují víc, než je jejich povinnost).

Lidé chápou, že je v těžké době potřeba dělat něco navíc, aby společně s firmou situaci zvládli. Úspěšnost společnosti si každý pracovník promítá i do své perspektivy a vyvozuje, zda se i jemu bude dařit lépe, nebo hůře. A nasvědčují tomu i data. Budoucí úspěch firmy totiž hodně znamená pro 65 % zaměstnanců.

Míra angažovanosti je vyšší u lidí, kteří jsou lépe zaplaceni, pracují na náročnějších pozicích a za výrazně lepších podmínek. Naopak nejnižší je angažovanost u mladých lidí, tedy u skupiny do 24 let, která je však nejméně zastoupená na pracovním trhu – jde často ještě o studenty a lidi velmi krátce po škole.

Angažovaní nováčci? Naopak

Možná byste tipovali, že největší míru angažovanosti předvedou lidé, kteří jsou v podniku krátce. Snaží se, chtějí se předvést... Není tomu tak. Nováčci se celkem rozumně nejprve rozkoukávají, dokud se v prostředí neusadí a nezjistí, co se po nich chce. Procházejí procesem onboardingu a během prvního roku ve firmě nejsou výrazně angažovaní.

Překvapivě se coby nejangažovanější cítí zaměstnanci, kteří setrvávají v daném podniku již 5–⁠10 let. Jde o paradox, protože data průzkumu JobsIndex současně ukazují, že po 5. roce u jednoho zaměstnavatele významně klesá spokojenost lidí. Člověk narazí na určité limity a vidí, co všechno nejde (a do budoucna ani nepůjde).

S vyšší dobou strávenou u jednoho zaměstnavatele mírně klesá také ochota a schopnost práci změnit. Lidé ztrácejí pocit, že by mohli odejít, a dost často bývají nespokojení. Stěžují si na řadu věcí, nicméně mají malou schopnost něco s tím dělat nebo odejít jinam. Ve snaze ustálené podmínky zlepšit pak mnohdy dělají víc, než jim ukládají povinnosti.

Zaměstnavatelé by se ale měli mít na pozoru: i v této skupině, pokud se podmínky v čase výrazně nezlepšují, lidé nakonec práci mění. I proto na portálu Jobs.cz hledá ročně nové uplatnění 300 000 a na Prace.cz 560 000 aktivních uchazečů.

Jak si v práci udržet spokojené lidi?

Pro většinu zaměstnanců je důležitá výše mzdy a kombinace dalších faktorů. Za nimi se skrývají například možnost práce z domova či časová flexibilita, ale také slušné zacházení a docenění toho, co člověk pro firmu dělá. Velmi důležitá je také celková perspektiva ohledně zajímavé práce i jejích podmínek do budoucna.

Co lidé považují v práci za důležité

77 % vztahy na pracovišti

74 % pracovní podmínky

61 % přímý nadřízený

57 % organizace práce

51 % náplň práce

33 % vztah k zaměstnavateli

28 % možnost rozvoje

20 % pozice ve firmě

Zdroj: JobsIndex 2023

Profesní či kariérní rozvoj sice mezi prioritami uvádí „jen“ necelá třetina lidí, na druhou stranu víme, že kde se lidé delší dobu neposouvají, odcházejí. Nemožnost růstu je běžným faktorem pro změnu místa. Podrobná data o trendech ve firemním vzdělávání pro vás máme zpracovaná v 700 slovech a 7 obrázcích.

Zdrojem nespokojenosti a negativních pocitů v práci je podle JobsIndexu nejčastěji nedostatek ocenění. Celých 44 % lidí uvedlo, že je nikdo neocení, přestože pracují nad rámec svých povinností. Zaměstnancům chybí uznání ze strany nadřízených (37 %) i plat odpovídající jejich pozici a odvedené práci (37 %). Jaká mzda je aktuálně adekvátní a konkurenceschopná na trhu práce, si můžete ověřit v nástroji Platy.cz.

Nejhůře pak lidé snášejí šikanu ze strany nadřízeného nebo kolegů. Jako mimořádně bolestivou ji označila polovina zaměstnanců. Podobně vnímají, když s nimi na pracovišti jednají jako s méněcennými (38 %).

Chcete-li tedy mít spokojené, motivované a angažované zaměstnance, namixujte jim koktejl z těchto ingrediencí:

  • perspektiva, možnost rozvoje a zajímavější náplň práce,
  • slušné podmínky v rovině vztahů a organizace práce,
  • spravedlivé odměňování v adekvátní výši.

Protřepat, zamíchat! Kompletní data najdete v Datové snídani LMC.

 
Sdílejte