5 taktik firemních manipulátorů. Jak je rozpoznat? A jak se bránit?

Hranice mezi prosbou a manipulací umí být až nebezpečně tenká. Obzvlášť ve firemním prostředí. Dali jsme proto dohromady několik varovných signálů, na základě kterých rozpoznáte chování zdatných manipulátorů, ať už by se měly dotknout přímo vás, nebo vašich kolegů.

Taktiky manipulátorů

Podle zkušené lektorky a mediátorky Evy Markové je manipulace všude kolem nás. A i když vás to překvapí, i vy sami jste se jí nejspíš někdy dopustili. Například pokud jste přemlouvali kamarády, aby s vámi ještě chvíli poseděli a objednali si další víno, i když tvrdili, že už musí odejít domů. Z psychologického hlediska totiž můžeme manipulaci rozdělit na nevědomou a vědomou, přičemž ta druhá je daleko závažnější a pro oběť nebezpečnější. Co tedy manipulátoři dělají, aby vás dostali, kam chtějí?

1. Berou vám možnost svobodných rozhodnutí

Získávání nových pracovních kompetencí je pro rozvoj zaměstnanců důležité. Vždy by ale měli mít možnost novou roli odmítnout, případně o ní diskutovat. Pokud vás nadřízený nebo kolega staví do pozice, kdy vám předá práci navíc se slovy „Ty to určitě zvládneš“, aniž by se zeptal, jestli to cítíte stejně, jde o manipulativní chování. V takových situacích se ozvěte a nenechte si vzít prostor pro vlastní rozhodnutí. Tím, že na vás dotyčný takto vyvíjí tlak, se totiž snaží, abyste se podvolili jeho přesvědčení.

Naučit se říkat NE bývá těžké a chce to čas i trénink. Pomůže vám s tím ale naše video, ve kterém najdete praktické tipy, jak si v práci prostor pro odmítnutí vytvořit.

2. Snaží se ve vás vyvolat pocit viny

Manipulátoři chtějí mít nad svými oběťmi kontrolu. A ta se nejlépe získává ve chvílích, kdy máte strach nebo se cítíte provinile. V pracovním prostředí se tak děje, když na vás manipulativní kolega nebo nadřízený přenáší zodpovědnost za nevydařené úkoly, které jste však nemohli nijak ovlivnit. Takový manipulátor usiluje o to, vyvolávat pocity viny a neúspěchů v ostatních, aby tím podryl jejich pracovní sebevědomí. Často proto, že potřebuje zakrýt své vlastní pochybení.

Nejlepší je se proti takovým výpadům bránit ihned a slovně. Například pomocí následujících otázek:

  • Můžeš říct, kde konkrétně byla v mé práci chyba?
  • Jaké řešení bys navrhoval/a do budoucna ty?
  • Jak jsi na to přišel/přišla?

Manipulaci zažijeme čas od času každý. A nestačí ji jen umět rozpoznat, daleko důležitější je umět na ni včas zareagovat. Ve videokurzu mediátorky Evy Markové zjistíte, jak na to, a získáte konkrétní tipy, které můžete využít ještě dnes.

3. Jsou pasivně agresivní

Aby lidi získali, co chtějí, uchylují se někdy k pasivně agresivnímu chování. V případě pracovních kolegů ale nemusí jít jen o sarkastické poznámky nebo odtažité chování. Pasivně agresivní kolegové vám můžou nenápadně škodit třeba tak, že vás nepozvou na důležitou schůzku, záměrně vám nesdělí zásadní firemní informace nebo na vás budou delegovat práci, kterou by v prvé řadě měli dělat oni sami. Podobné chování však najdete i u šéfů, a pokud se objevuje dlouhodobě, hraničí se šikanou.

Je potřeba si uvědomit, že šikana se neobjevuje náhodou. Je to jev, který ukazuje na dlouhodobý stav na pracovišti, na neřešené problémy, které se hromadí. Něco takového nevyřešíte jednorázovým zásahem nebo personální změnou.

Dáša Najbrtová

Familienservice

Šikanu (mobbing či bossing) bohužel v dnešní době zažívá až 18 % zaměstnanců a nejde o jednoduchý problém. Existuje proto specializovaná linka důvěry pro firmy, na kterou se můžete obrátit a která vás nasměruje ke správnému řešení. V méně závažných případech se dá proti pasivně agresivnímu chování bránit asertivní komunikací.

4. Neposlouchají vás ani vaše připomínky

Věty typu „Určitě se oba shodneme, že…“ nebo „Vidím, že nemáš žádné námitky…“ působí na první pohled sice nevinně, nicméně pokud se v rozhovorech s jistou osobou objevují příliš často, mohou být velmi manipulativní. Manipulátoři se takto snaží prosadit svůj názor a umlčet druhou stranu i přesto, že by mohla mít námitky. Nebojte se tedy v těchto situacích projevit a ozvat se. Pokud cítíte, že někdo mluví nebo jedná za vás, postavte se za sebe hned, kdy se něco takového děje. Vykroutit se z úkolu, do nějž vás uvrtali jiní, je později mnohem náročnější.

5. Podsouvají vám myšlenky

Slíbili jste kolegovi, že mu pomůžete, ale nevzpomínáte si na to? Nebo jste řekli šéfovi, že dneska zůstanete v práci přesčas, ale nic takového si nepamatujete? Manipulátoři si umějí vymyslet situace, které nikdy nevznikly, a zkoušejí ostatní přesvědčit o jejich pravdivosti. Jde o velmi závažný typ manipulace a neexistuje jiný způsob, jak se mu bránit, než tak, že budete věřit převážně sobě a svému úsudku. Pokud představa, kterou se vám druhá osoba snaží vnutit, vůbec nesedí k tomu, jak se obvykle rozhodujete a co slibujete, zbystřete. Upozorněte daného člověka na to, že vám na takovém závazku něco nesedí, a požádejte ho, aby byl konkrétnější. Pak se uvidí, jestli náhodou nedošlo k nedorozumění, nebo zda byste skutečně měli být před danou osobou na pozoru.

 
Sdílejte
Dáváte si při psaní inzerátu extra záležet?
0