5 nejoblíbenějších videokurzů. Jaká témata frčí ve firemním vzdělávání?

Se začátkem školního roku se rozjíždí také vzdělávání zaměstnanců. Není však hned třeba shánět lektory a plánovat společné aktivity pro celou firmu – téměř polovina vzdělávacích aktivit totiž probíhá online. Z našich dat pak vyplývá, že se v nich lidé zajímají především o vztahy, komunikaci i psychohygienu.

Firemní vzdělávání: nejoblíbenější videokurzy 2023

Více než polovina lidí má u svých zaměstnavatelů možnost vzdělávat se při práci. Ukazuje to průzkum LMC JobsIndex. Zaměstnavatelé berou rozvojové aktivity stále více za své a přijímají vzdělávání coby pevnou součást svého fungování.

Častěji dostávají tuto příležitost pracovníci, kteří mají více než 5 podřízených (75 %), s vysokoškolským vzděláním (68 %), technické bílé límečky (71 %) a lidé, kteří mají možnost pracovat z domova (73 %). Méně často zaměstnavatelé podporují osobní rozvoj v kategorii modrých límečků (39 %), pracovníků na částečný úvazek (40 %), u lidí se základním nebo středoškolským vzděláním bez maturity (40 %) nebo s příjmem do 25 000 Kč (32 %).

Při současném nedostatku pracovních sil je přitom nabídka vzdělávání ve firmách jednou z cest, jak si vychovat kvalifikované zaměstnance z vlastních řad.

Nové trendy v zaměření vzdělávání

Z průzkumu vzdělávacího portálu Seduo vyplývá, že nejčastěji se zaměstnanci školí v hard skills (40 %), soft skills (28 %) a jazykových dovednostech (18 %). Postupně se ale rozvíjí i skupina zahrnující well-being, psychohygienu a lifestyle (6 %), zájem o vzdělávání v těchto oblastech roste.

Na význam duševní pohody v práci a potřebu vzdělávat se v tomto směru upozorňují i psychologové, work-life balance je totiž důležitější, než by se zdálo.

Top 5 videokurzů na Seduo.cz

Na vzdělávací platformě Seduo v současnosti nabízíme téměř 400 videokurzů i ucelené vzdělávací programy. I zde nám data potvrzují zájem o problematiku vztahů a psychohygieny.

Mezi největší favority ve druhém čtvrtletí 2023 patřily videokurzy:

Mezi patnáctkou nejoblíbenějších kurzů se objevily hlavně ty, které se zaměřují na jazyky, komunikaci, psychohygienu a nastavení mysli a leadership.

Nejdostupnější firemní vzdělávání představují online kurzy. Stačí si vybrat na Seduo.cz, je jich tu téměř 400. Naši studenti by se již nevešli ani do té největší školy, vědomosti u nás získalo více než 420 000 lidí. Napište si o zkušební verzi zdarma.

Vzdělávání míří do onlinu

Možnost učit se na dálku už dohnala offline vzdělávání. Celých 80 % firem nyní říká, že jde o plnohodnotnou formu, velká část z nich dokonce předpokládá, že online kurzy budou v budoucnu hrát prim. Výhodu online vzdělávání zaměstnavatelé vidí v tom, že je efektivnější, levnější, pro zaměstnance příjemnější, dostupnější a často i pestřejší.

Na druhé misce vah může být občas snížená možnost interakcí nebo individualizovaného přístupu.

Jaké vzdělávání nabídnout?

Ať umožníte svým lidem jakékoli vzdělávání, nezapomeňte, že hlavním důvodem zaměstnanců ke studiu je možnost uplatnit se v současné firmě a být stále relevantní pro trh práce do budoucna. Podle průzkumu JobsIndex se hlavně mladí chtějí vyprofilovat v jedné oblasti a být v ní opravdu dobří. Lidé ve středním a vyšším věku zase potřebují doplňovat své znalosti, aby jim „neujel vlak“ a měli co nabídnout na pracovním trhu, který se bez nich v budoucnu neobejde. Už nyní máme v ČR více než 60 % zaměstnanců starších 40 let. Vzdělávání i proto musí směřovat ke všem, bez ohledu na věk. A stejně tak možnost začít pracovat v novém zaměření nebo profesi. Pod pojmem absolvent už bychom si neměli představovat pouze mladé do 30 let těsně po dokončení školy.

Zaměstnance nejvíce demotivuje, pokud jsou vysláni na kurz nebo školení a následně nemají příležitost uplatnit nové dovednosti v praxi. Vzdělávání by mělo být propojené s možností osobního, profesního nebo kariérního růstu. Inspirujte se, jak na to, v naší HR Akademii.

 
Sdílejte