5+5 zásad, jak pracovat s mezinárodním týmem

Kolektiv složený z různých národností přináší mnoho výhod – pestré zkušenosti, vzájemně se obohacující kolegy, navíc můžete ty nejlepší specialisty hledat mezi kandidáty po celém světě. Jak to však ukočírovat, abyste z nich dostali to nejlepší?

Zásady práce s mezinárodním týmem

Spolupracujete s našinci i cizinci? Možná sídlíte v jednom místě s pestrou skladbou zaměstnanců, druhou variantou je spolupráce na dálku, kdy jsou zahraniční kolegové rozeseti třeba po celém světě. Probrali jsme obě možnosti do nejmenšího detailu:

Varianta A: Všichni na jednom místě

Pracuje-li váš mezinárodní tým v jednom centru a setkává se osobně, řada problémů se řeší sama. Kulturní, jazykové i názorové rozdíly jsou oživujícím prvkem, jestliže se je daří dobře řídit. Vedení mezinárodního týmu má proto vedle obvyklých zásad i svá vlastní pravidla.

1. Myslete opravdu na všechny

Někteří členové týmu se mohou cítit vyřazeni třeba kvůli své slabší jazykové kompetenci, nedostatku přátel či kvůli tomu, že svou národnost, náboženství či etnikum zastupují v týmu jen oni.

 • Pomozte kolegům s jazykovou či kulturní bariérou. Domluvte jim jazykové kurzy nebo třeba buddyho, který jim umožní procvičovat konverzaci a zapojí je do dění ve firmě i mimo ni.
 • Sami zapracujte na tom, aby kolega do týmu zapadl. Ptejte se na jeho názor a nech­te ho třeba zorganizovat akci pro ostatní.

2. Zaveďte intenzivnější komunikaci

Kolegové z různých částí světa mají různé návyky, způsoby řešení problémů i styl chování. Klíčové proto je podporovat otevřenou komunikaci v týmu, kde se nic nenechává pod pokličkou.

 • Podporujte pracovní i neformální setkávání. Vyjasňujte si vzájemná očekávání a řešte i malá nedorozumění, aby se nerozrostla.
 • Vyhraďte si čas na osobní komunikaci s každým ze členů týmu tak, aby mohl pojmenovat pracovní, ale i osobní či komunikační úskalí.

3. Předcházejte nedorozumění

Různé kultury, online komunikace, časové rozdíly, to vše přispívá k vyšší možné míře omylů, vzájemného nepochopení a zbytečné ztráty času.

 • Komunikaci maximálně zjednodušte. Stanovte jasné, jednoduché cíle a postupy, komplexní zadání rozdělujte na jednotlivé kroky.
 • Vyžadujte od kolegů, aby komunikaci s vámi či mezi sebou vždy shrnuli vlastními slovy, abyste se ujistili o vzájemném pochopení.

4. Podporujte respekt a empatii

Globální tým jste postavili proto, že má výhody. Stůjte pevně za názorem, že odlišnost obohacuje, a povzbuzujte hrdost kolegů na jejich kulturu.

 • Nesnažte se uni­fi­ko­vat pracovní zvyky lidí v týmu. Domluvte se s každým, jak mu vyhovuje pracovat a co lze respektovat vzhledem k ostatním. Užitečné zvyky můžete adaptovat pro celý tým.
 • Podporujte vzájemné poznávání. Uspořádejte ochutnávky různých kuchyní nebo společný poslech hudby z regionu, odkud kolegové přicházejí.

5. Vyjasněte si své role a očekávání

Různé kultury odlišně pracují s mocí, jejími projevy a požadavky. Jako manažer musíte mít s kolegy vyjasněné, co očekávají oni od vás a vy od nich.

 • S každým kolegou proberte, jakou očekáváte míru samostatnosti, co chcete schvalovat a řídit a co necháte na jeho rozhodování.
 • Seznamte ho předem se způsoby hodnocení, chvály i kritiky.

Hledáte ty nejlepší? Na portálu Jobs.cz sledují pracovní nabídky tisíce uchazečů. Přijďte je oslovit.

Varianta B: Kolegové z obrazovky

Máte-li tým rozmístěný v různých zemích, nebo dokonce světadílech, je situace v něčem snazší a v něčem náročnější. Nemusíte se potýkat s osobními třenicemi, které pramení z odlišných pracovních či společenských zvyků. Online komunikace však přináší své vlastní výzvy. Co je tedy dobré si pohlídat?

1. Zvolte jednotné a jednoduché nástroje spolupráce

Lidé využívají nejrůznější komunikační a pracovní nástroje. Zjistěte, které z nich používá nejvíc kolegů a které se nejlépe hodí pro vaše projekty.

 • Určete pro každý účel (online schůzky, zprávy, kalendář, společnou práci na dokumentech...) jeden nástroj a vyžadujte jeho využívání.
 • Zvuk a obraz řeknou víc než stovky psaných slov, využívejte i video vzkazy nebo hlasové zprávy. Klíčové schůzky nahrávejte, ať se k nim můžete po čase vrátit nebo je předat nováčkům.

2. Pozor na časová pásma

Kolegové rozmístění po celé planetě můžou mít vůči sobě velký časový posun. Najděte si vhodnou online časomíru (například stránku timeanddate.com) a nastavte si v ní místa, kde kolegové pracují. Kdykoli pak můžete vidět, kolik je u nich zrovna hodin.

 • Stanovte si pravidelné společné schůzky. Naplánujte je na čas, který můžou všichni akceptovat.
 • Hlídejte si vlastní odpočinek. I vy potřebujete čas, kdy žádné schůzky nemáte, přestože kolega v jiném časovém pásmu by vás zrovna potřeboval vidět.

3. Dbejte na utužování vztahů

Vaši spolupracovníci se možná nikdy osobně nesetkají. Tím důležitější, ale i složitější je na dálku udržovat týmového ducha. Využijte k tomu každou příležitost.

 • Organizujte i neformální online schůzky.
 • Jestliže to situace umožňuje, snažte se alespoň jednou za rok zorganizovat offline setkání.

Tipy pro neformální setkávání:

Zajímejte se o osobní život kolegů, gratulujte si k narozeninám či jiným významným příležitostem. Sdílejte spolu zážitky z dovolené.

Využijte příležitostí, jako jsou slavnosti a svátky zemí, kde kolegové pracují. Požádejte je, aby vám řekli něco o své vlasti či její kultuře.

Pořádejte společné akce, soutěže, turnaje či kolaborativní výzvy. Vymyslete si dobročinný projekt, kterého se můžete všichni zúčastnit nebo ke kterému se můžete přidat.

4. Respektujte svátky

Náboženské, společenské a kulturní zvyky v zemích kolegů můžou narušovat běžné workflow. Proto je dobré mít o nich přehled a počítat s nimi předem.

 • Poproste spolupracovníky o seznam svátků a volných dnů, které jsou v jejich zemi obvyklé. Poskytněte jim i svůj vlastní rozpis, platný u vás.
 • Domluvte se, které ze svátečních dnů budete dodržovat, případně si stanovte zvláštní sváteční režim.

5. Ohlídejte si pracovní právo

Prověřte si s vaším právním oddělením, jaká legislativní pravidla pro vaše kolegy ze zahraničí platí, a dbejte na jejich dodržování.

 • Identifikujte největší rozdíly mezi tím, na co jste v pracovním právu zvyklí, a tím, co platí pro vaše kolegy v jejich zemích.
 • Předem si domluvte jasná pravidla v problémových oblastech.

Ještě mnohem více tipů pro rozlet do zahraničí najdete v nové Ročence LMC 2022/2023. Více než sto stran čtení si můžete stáhnout zdarma ve verzi pro desktop anebo tablet. Ať vás hranice v práci nerozdělují!

 
Sdílejte