4 způsoby, jak podpořit zaměstnance, kteří pečují o své rodiče nebo o někoho dalšího z rodiny

Počet lidí, kteří se starají o další dospělé osoby, v poslední době vzrůstá. Tito zaměstnanci nesou obrovskou zodpovědnost a zátěž, což se časem může projevit i na jejich pracovním výkonu. Je dobré mít přehled, pokud se to někoho z vašich lidí týká, a měli byste se pokusit jim maximálně vyjít vstříc. Přečtěte si několik bodů, které můžete aplikovat i u vás.

Zaměstnanci pečující o rodiče

Péče o někoho blízkého, nejčastěji vlastního rodiče, obvykle zahrnuje doprovázení k lékařům a hlídání důležitých termínů kontrol, dohled nad všemi léky, ale i pomoc s oblékáním, zajištěním jídla apod. Když se tyto starosti připočítají k zaměstnání a péči o rodinu, může toho na člověka být až příliš. Pokud si chcete v práci udržet zdravé a spokojené zaměstnance a přispět k jejich celkové pohodě, poskytněte zejména zaměstnancům pečovatelům zvýšenou pozornost a podporu.

1. Základ je ochota mluvit o životní situaci

Smutnou pravdou je, že spousta zaměstnanců o svých osobních problémech spojených s péčí o někoho blízkého nemluví a jsou na to sami. Necítí se bezpečně, aby něco takového svému zaměstnavateli, případně kolegům sdělili. Pokud to tedy s podporou zaměstnanců pečovatelů myslíte vážně, pracujte především na vytváření bezpečného prostředí. Dejte lidem najevo, že vás zajímá všechno, co ovlivňuje jejich osobní a spolu s tím i pracovní život.

Pomáhat vám můžou pravidelné průzkumy spokojenosti, kde se zaměříte mimo jiné na téma péče o rodinu. Opakovaně se zaměstnanců ptejte, jakým způsobem jim jejich situaci můžete v práci ulehčit. Také nezapomeňte podporovat pravidelné schůzky manažerů s jednotlivci. To je kanál, který vám může zásadním způsobem pomoci s budováním důvěry a udržením informovanosti u všech zúčastněných. V případě, že u někoho ze svých lidí pozorujete změny v chování, nižší výkon, nesoustředěnost či nedochvilnost, citlivě zkuste zjistit, co se děje v jeho soukromí.

2. Nabídněte flexibilitu

Když je to aspoň trochu možné, vyjděte lidem vstříc a dopřejte jim možnost plánovat si práci podle sebe a aktuálních potřeb rodiny. To uvítají nejen lidé, kteří pečují o rodiče, ale i rodiče s malými dětmi a možná překvapivě i mladá generace, pro kterou je work–

life balance velmi důležitý. Ve firmách, kde není možné tento přístup zajistit, můžete alespoň vycházet vstříc flexibilnějším plánováním směn nebo tím, že nabídnete lidem zkrácené úvazky.

3. Placené volno a finanční podpora

Nejčastější způsob pomoci, který firmy v tomto ohledu volí, je extra volno na dny, kdy pečující musí zajistit doprovod v nemocnici, případně doma řeší neočekávanou či náročnou situaci, která vyžaduje jejich přítomnost. Společnost Best Buy třeba nabízí čtyři týdny plně placeného volna pro případ, že se zaměstnanec musí starat o partnera/partnerku, rodiče, prarodiče, sourozence nebo dospělé dítě. Firma CBS zase nabízí dva týdny placeného volna na péči o nevyléčitelně nemocného člena rodiny.

Některé velké společnosti ze zahraničí začínají nabízet denní centra péče o dospělé přímo na pracovišti. Fungují podobně jako centra péče o děti. U nás tato možnost zatím není, ale jsou i zaměstnavatelé, kteří přispívají na výdaje spojené s péčí o seniory, a to už je mnohem realističtější i v našem prostředí.

4. Zajistěte psychickou podporu

Péče o nemocného je bezpochyby fyzicky náročná. Mnohem větší zátěž je však ve výsledku ta psychická. Nabídněte zaměstnancům emocionální podporu. Jednak můžete (nejen pro tyto situace) zajistit pro celou firmu spolupráci s psychology a terapeuty díky programům od Soulmio, Hedepy.cz nebo Terap.io. Můžete jim dát i tip přímo na organizace, které péči o nemocné nebo stárnoucí rodiče podporují a poskytují i morální podporu nebo praktické rady, jak vše zvládnout. Patří k nim třeba Elpida, Cesta domů, Alfa Human Service nebo programy Pečuj doma.cz od Diakonie ČCE, Umírání.cz a Péče o své rodiče.cz.

Pokud je pro vás nebo někoho z vašich lidé téma aktuální, přihlaste se na seminář neziskové organizace Cesta domů určené personalistům.

Dozvíte se o dalších možnostech, jak vycházet vstříc všem, kteří potřebují pečovat o dlouhodobě nemocného, umírajícího v domácím prostředí nebo kteří už svého blízkého ztratili.

 
Sdílejte