4 rady, které vám přijdou vhod, až budete v inzerátu popisovat náplň práce

Skvělý inzerát by měl kandidátům dát co nejkonkrétnější představu o tom, co budou dělat. Zároveň by ale neměl být příliš dlouhý. Jak si obě dvě věci ohlídat? Následující tipy vám pomůžou napsat sekci o náplni práce tak, aby se kandidáti měli chuť ihned přihlásit.

Jak popsat náplň práce

1. Nemusíte zmiňovat úplně vše

Kdybyste měli vyjmenovávat, co všechno kandidáta na pozici občas čeká, byl by inzerát dvakrát delší. Snažte se v této sekci vystihnout to hlavní, bohatě stačí, když popíšete zhruba 70–80 % celé pracovní náplně. Zbytek informací už může kandidát dávno znát z předešlého zaměstnání nebo z pozice logicky vyplývají (např. pokud hledáte řidiče, je jasné, že bude muset umět řídit).

2. Zaměřte se na to, co u vás kandidát získá

Před psaním si nejdřív určete unikátní výhody firmy i obsazované pozice, do textu pak obojí promítněte. Naučí se u vás kandidát líp anglicky, protože bude komunikovat i na mezinárodní úrovni? Zlepší se v digitálních dovednostech, protože mu poskytnete speciální školení? Nalákejte ho.

3. Zkracujte a mějte víc verzí

Dlouhá, komplikovaná souvětí si můžou dovolit romány. Texty v online prostředí a skvělé inzeráty už vůbec ne. Váš inzerát se musí číst jednoduše, hladce – a toho docílíte jen zkracováním. Z našich dat víme, že cílové skupiny na portálu Prace.cz žádné jazykové kudrlinky nezajímají, ocení spíš odrážky a informace k věci. Cílové skupiny na Jobs.cz naopak delší texty snesou. Pokud tedy inzerujete na obou portálech, klidně si nachystejte dvě verze stejného inzerátu. Zvýšíte tak šanci, že konkrétním kandidátům kápnete do noty.

Nemluvte o kandidátech ve třetí osobě a oslovujte je napřímo. Používejte slovní tvary jako „budete dělat“ nebo „budeš dělat“ a ve vykání či tykání pak buďte konzistentní v celém inzerátu. Inzerát se tak stane mnohem osobnějším.

Pro texty na internetu je typické, že je čtenáři nečtou slovo od slova. Naopak je skenují a vyhledávají v nich záchytné body, jako třeba text vyznačený tučně nebo odrážky. Čím víc jim čtení usnadníte, tím budou radši.

4. Dostaňte svou firemní kulturu do tónu komunikace

Je ve vaší firmě spíš neformální prostředí? Dejte to na odiv už při popisu pracovní náplně. Už se samotným názvem celé této sekce si můžete vyhrát tak, aby víc odrážel, jaká vaše firma je.

Při psaní vám taky pomůže, když úplně zapomenete na to, že píšete inzerát. Představujte si spíš, že mluvíte s kamarády nebo známými, kterým se chcete pochlubit, co všechno je u vás v práci možné. Klidně náplň práce popište tak, že vylíčíte typický den, který kandidát v práci bude zažívat. Firma bude působit originálněji a zároveň upřímněji.

Znejte svoje slabé i silné stránky

Před psaním inzerátu si můžete sepsat i tzv. pain-gain analýzu, při níž si vytvoříte dva sloupce a rozdělíte do nich plusy a minusy pozice. Můžete si pomoct těmito návodnými otázkami:

  • Na co se může u této pozice kandidát těšit? Čeho by se mohl naopak bát?
  • Jak se mu díky pozici zlepší život? Co může ztratit?
  • V čem je naše firma jedinečná? Jaké má reference? Věří jí uchazeči?
  • Jak se lišíme od konkurence?
  • Proč by zrovna tato práce měla někoho bavit nebo naplňovat?

Plusy pak v inzerátu propagujte a dávejte na odiv. Minusům se nevyhýbejte. Svému inzerátu dokonce pomůžete, pokud obavy kandidátů rovnou vyvrátíte – například když zjistíte, že se vaši kandidáti bojí přesčasů, rozhodně stojí za to zmínit, že u vás nic takového nehrozí.

 
Sdílejte